Neşe SADAY ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Neşe Saday vd. (47992/12)  Kararında AİHM, başvuranların  yakınlarının hayatını kaybettiği olay hakkında yürütülen ceza soruşturmasının sorumluların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte etkili olmadığı  bu nedenle Sözleşmenin 2.maddesinin ihlal edildiği yönündeki şikayetlerini iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.