Nedim İbrahimhakkıoğlu/Türkiye Kararı

Nedim İBRAHİMHAKKIOĞLU / Türkiye (Başvuru No: 23395/09) kararında, daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü olarak çalışan başvuran görevinden ayrılmasından  sonra gerçekleşen bir yangınla ilgili olarak bilirkişi raporu marifetiyle sorumluluk çıkarılarak kendisine tazminat davası açılmasının haksız olduğu ve yargılamanın uzun sürmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek başvuru yapmış olup; Mahkeme, haksız şekilde yargılama yapıldığı iddiasına dair kısmı 4. temyiz mercii olmadığına vurgu yaparak iddiaların iç hukuk yargılaması ile ilgili olduğu ve dava dosyasında ulusal mahkemelerin bulgularının keyfi ya da açıkça temelden yoksun olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade ederek açıkça dayanaktan yoksun bulmuş, yargılamanın uzunluğuna dair kısmı ise Tazminat Komisyonuna başvurulmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesi gerektiğine karar vermiş ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.