Necmi Mutlu/Türkiye

Necmi Mutlu / Türkiye (858/07) kararında AİHM, başvuranın, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. Maddesine dayanarak, taşınmazının tapu kaydında bulunan kamulaştırma şerhine karşılık tazminat isteminin reddedilmesine ilişkin şikayetini, bu konuda tazminat komisyonuna başvuru yapılmamasını göz önüne alarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.