Necati Abay/Türkiye Kararı

Necati ABAY/Türkiye (52850/12) başvurusunda; Başvuran, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesini ileri sürerek, ceza yargılamasının ilk aşamalarında avukat yardımından faydalandırılmadığından ve mahkumiyetinin polise avukat yokluğunda vermiş olduğu ifadelere dayandırılmasından şikayetçi olmuştur.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvuranın Anayasa Mahkemesi’ne aynı şikayetler hakkında başvuru yapmış olması ve bu başvurunun ilgili mahkeme önünde halen derdest olması sebebiyle iç hukuk yollarının tüketilmediğini dikkate almıştır. Ayrıca söz konusu şikayetlerin tarihi bakımından,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin zaman bakımından yetkisinin 23 Eylül 2012 tarihinde başladığını ve ihlalin bireysel başvuru hakkı getirilmeden önce başlamış ve bu  tarihten sonra devam etmiş olması durumlarında  Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisinin uzatılması gerektiğini kabul etmektedir.
AİHM söz konusu şikayetin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 35 §§ 1 ve 4 uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle oybirliğiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.