Nasreddin Alıev ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Nasreddin Aliyev ve Diğerleri (33981/05) kararında başvuranların, Danıştay huzurundaki temyiz yargılamaları sırasında Cumhuriyet Başsavcısının yazılı mütalaasının kendilerine iletilmemesinin çekişmeli ve adil yargılanma haklarının ihlal ettiği yönündeki şikâyetlerini, başvuranların önemli bir dezavantaj yaşamadıkları kanaatiyle Sözleşme veya Ek Protokollerde belirtilen hak ve özgürlükler açısından herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığına,  dolayısıyla Sözleşme’nin 35 §§ 3 (a) ve 4 maddesi uyarınca başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.