Mustafa Dülger/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Mustafa Dülger/Türkiye (8599/07) kararında, başvuranın Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1. Maddesi uyarınca, idarenin defacto olarak arazilerini işgal ettiği bu nedenle mülkiyetine saygı hakkının ihlâl edildiğine ilişkin şikâyetini içeren başvurusu, bir parsel yönünden başvuranın Sözleşme’ye EK 1 No.lu Protokolün 1.maddesi anlamında mülk sahipliği bulunmadığı, bir kısım parseller yönünden ise usulüne uygun kamulaştırma yapıldığı, başvuranın mülkiyetine saygı hakkının ihlâl edilmediği belirtilerek açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilmez bulunmuştur.