Mustafa Çeken/Türkiye

Mustafa Çeken / Türkiye (42957/09) kararında AİHM, başvuranın, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. maddesine ve Sözleşme’nin 13. Maddesine dayanarak, yerel makamların mahkeme kararının gereklerini yerine getirmemesinden ve idareyi kendisine olan borcu ödemeye zorlayacak etkili bir iç hukuk yolunun mevcut olmadığına yönelik şikayetlerini, bu konuda tazminat komisyonuna başvuru yapılmamasını göz önüne alarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.