Mustafa Benli/Türkiye

Mustafa Benli/Türkiye (32471/06) kararında AİHM, tutuklu olan başvuranın yeni TCK yürürlüğe girdikten sonra lehe hükümler uyarınca derhal serbest bırakılması gerektiği, ayrıca ulusal makamların kayıtlarını güncellememesi sonucu haksız olarak birkaç defa gözaltına alınması ve etkili bir iç hukuk yolunun bulunmadığı gerekçeleriyle Sözleşme’nin 5. maddesinin ihlal edildiğine yönelik şikâyetlerini, ilgili Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra, yargısal makamların taleplerin tamamı hakkında derhal karar vermelerinin beklenemeyeceği, başvuranın CMK’nın 91/5 maddesi ile olay tarihinde yürürlükte bulunan 466 sayılı Kanun’un 1. maddesinde öngörülen kanun yoluna başvurmayıp iç hukuk yollarını tüketmemesi gerekçeleriyle kabul edilmez bulmuştur.