Mustafa Ava/Türkiye Kararı

Mustafa Ava (36363/18 kararında AİHM, Üzerinde imar kısıtlamaları bulunan taşınmazın kamulaştırılmaması ve bu nedenle açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvuruda; AİHM, başvuranın, taşınmaz üzerindeki kısıtlamaları bilerek satın aldığı ve satın aldıktan kısa süre kamulaştırma talep ettiğine dikkat çekmiş ve başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.