Musa KAYA / TÜRKİYE

Mahkeme, başvuranların iddialarını yerel mahkemeler önünde ifade edebildiklerini ve bu iddiaların devletlerin bu konuda sahip oldukları takdir yetkisi göz önüne alındığında, keyfi ya da açıkça mantıksız görünmeyen gerekçeli kararlarla reddedildiğini belirtmiştir. Mahkeme bu nedenlerle başvurucuların önemli bir zararı bulunmadığından bahisle başvurunun kabuledilemez olduğuna karar vermiştir.