Musa GÜNAY/TÜRKİYE

AİHM, başvuran tarafından sunulan şikâyetlerin sunulma şekli ve esasını dikkate alarak bu şikâyetleri sadece Sözleşme'nin 3. maddesi açısından inceleyeceğini belirtmiştir. Mahkeme başvuranın, Sözleşme'nin 3. maddesi kapsamındaki iddialarını incelerken Anayasa Mahkemesi'nin 16 Aralık 2020 tarihli kararında vardığı sonuçlardan ayrılmasını gerektirecek herhangi bir delil veya hukuki argüman bulunmadığını belirtmiştir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi gibi AİHM de başvuranın gözaltındaki maddi koşullara ilişkin şikâyetlerini iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle; başvuranın gözaltındayken maruz kaldığı kötü muamele iddialarının geri kalanını açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.