Murat KÖYDEN / Türkiye

Mahkeme, Devlet veya güvenlik güçleri hakkında idare ve hukuk mahkemeleri önünde açılacak tazminat davasının bu türden şikâyetler için tüketilecek bir iç hukuk yolu teşkil etmediğine dair içtihatlarını hatırlatmaktadır. Sonuç olarak AİHM”e göre, Anayasa Mahkemesinin kararından ayrılmak için herhangi bir gerekçe ya da hukuki dayanak bulunmamaktadır. AİHM bu bağlamda, başvuranın mevcut olan etkili iç hukuk yollarını tüketmediğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Sözleşme’nin 35. maddesinin 1 ve 4. fıkraları uyarınca, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.