Muhittin Ziya TURHAN ve Aziz KORKMAZ / Türkiye

Başvuru, yapılan imar planı nedeniyle evlerinin karşısına bina yapılmasının deniz manzarasının kaybolması nedeniyle mülklerinin değer kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla mülkiyet haklarının ihlal edildiği ve daha önce verilen imar planının iptaline dair kararın uygulanmadığı iddiasına dayanılarak Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Mahkeme, başvuranların evlerinin değer kaybını kanıtlayamadıklarına işaret ederek mülkiyet hakkı ile ilgili kısmı kabul edilemez bulmuş, yapılan yeni imar planı ile ilgili olarak mahkemeler önünde itiraz etmedikleri hususuna işaret ederek ise adil yargılanma hakkı ile ilgili kısmı kabul edilemez bulmuştur.