Mim Mermer/Türkiye Kararı

Mim Mermer (43978/09) başvurusunda; Başvuran şirket, kendisine ait olan ve üzerinde bir fabrika bulunan arazinin bir kısmı için Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yararına geçit hakkı verilmesi ve başvuranın boru hattının geçişini engellemek amacıyla açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia etmiş, AİHM başvuranın uğradığı zararların tazmini için iç hukukta başlattığı hukuki süreç henüz tamamlanmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.