MİHR Vakfı/Türkiye Kararı

MİHR Vakfı/Türkiye (10814/07) kararında, başvuran Medeniyet, İrfan, Hayır, Refah Vakfı (“MİHR Vakfı”)’nın, mahkeme kararıyla, faaliyetlerini sürdürebilmesinin mali kaynaklarının yetersizliğinden dolayı imkansız olması nedeniyle sicilden terkinine karar verilmiş ve kalan tüm aktifleri benzer amaçları güden başka bir vakfa aktarılmıştır. AİHM, Sözleşme’nin 11. maddesi altında Devletlerin, vakıfların amaç ve faaliyetlerinin kanunla öngörülmüş kurallara uygun olup olmadığını denetleme hakkı olduğunu vurgulamış, somut olayda, başvuran vakfın, vakıf senedinin içerdiği hükümler veya bu hükümlere aykırı faaliyetleri nedeniyle sona ermediğini, sona erme nedeninin amaçlarını gerçekleştirmek için yürütmesi gereken faaliyetler için mali kaynaklarının yetersiz olması olduğunu gözlemlemiştir. Mahkeme, vakıflardan amaçlarını gerçekleştirmek için beklenen minimum finansal yeterliliğin kamuya yararlı vakıf sisteminin etkinliğinin ve güvenilirliğinin korunması ihtiyacını karşıladığını, ulusal mahkemelerin bu hususta gerekçelerinin yeterli olduğunu tespit ederek  Sözleşme’nin ihlal edilmediğine hükmetmiştir.