Midyat Kutsal Gabriel Süryani Manastır Vakfı/Türkiye

Midyat Kutsal Gabriel Süryani Manastır Vakfı / Türkiye (61412/11) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşme’nin 6 ve 13. maddeleri ile Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. Maddesine dayanarak, zilyetliğinde bulunan taşınmazların ilk derece mahkemeleri tarafından Hazine adına tesciline ve Yargıtay’ın denetimine ihtiyaç duyduğu belgeleri Kadastro mahkemesinden talep etmesine yönelik şikayetlerini, sırasıyla, başvuran vakfın söz konusu taşınmazların maliki olduğu yönündeki iddialarının Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi anlamında “mülk” olarak nitelendirilmesi için iç hukukta yeterli bir dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle konu yönünden ve başvuru için gerekli altı aylık süre kuralına uyulmaması nedeniyle süre yönünden kabul edilemez bulmuştur.