Metin Yapan/Türkiye Kararı

Yapan/Türkiye (36459/06) başvurusunda  başvuran, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, 466  sayılı “Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun” uyarınca lehine hükmedilen tazminatın geç ödenmesinden ve yüksek enflasyon rakamlarına rağmen gecikme faizi uygulanmamasından şikayet etmiştir.
 AİHM, söz konusu kararın 2004 yılında kesinleştiğini, başvuranın ise 2006 yılında  İdareye başvurduğunu, İdarenin  on bir gün içinde tazminat bedelini başvurana ödediğini, söz konusu gecikmeden İdarenin sorumlu tutulamayacağını   belirterek  Sözleşmeye ek 1 Nolu Protokolün 1.maddesi bağlamındaki şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.