Mesut Beştaş/Türkiye

Mahkeme, Mesut Bektaş/Türkiye  kararında (B. N. 520/12), 5 Mart 1994 tarihinde, güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada ölü olarak ele geçirilip, kimliği tespit edilemeden defnedilen bir şahsın, başvurucunun, 12 Kasım 2019 tarihinde Başsavcılığa yaptığı kimlik tespiti talebini içerir başvurusundan sonra, başvurucunun kardeşi olduğu tespit edilerek başvurucuya teslim edilmesi ile  23 Şubat 2011 tarihinde kardeşinin ölümüne ilişkin güvenlik güçleri hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine takipsizlik kararı verilmesi nedenleriyle, Sözleşme’nin 2., 3. ve 6. maddelerinin ihlal edildiğine ilişkin şikayeti, yaşam hakkı yönünden üç aşamaya ayrılarak incelenmiş, birinci aşama olarak ele alınan 5 Mart 1994 tarihi ile ilk şikayetin yapıldığı 12 Kasım 2019 tarihi itibariyle altı aylık başvuru süresinin aşılması, ikinci aşamada 12 Kasım 2019 tarihinde başvurucunun yaptığı şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararına yönelik Ağır Ceza  Mahkemesi’ne başvurulmadan Mahkemeye başvurulması nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmemesi, üçüncü aşamada 23 Şubat 2011 tarihli suç duyusu neticesinde verilen takipsizlik kararına ilişkin şikayetin  açıkça dayanaktan yoksun olması, yine Sözleşme’nin 3. maddesine yönelik yapılan şikayetin de altı aylık belirlenen başvuru süresinden sonra yapılması nedenleriyle, başvurunun tamamını kabul edilemez bulmuştur.