Meryem Doğan ve Abdullah Doğan/Türkiye Kararı

Meryem Doğan ve Abdullah Doğan (6866/17) başvurusunda, Başvuranlar çocuklarının askerlik hizmeti yaptığı sırada komutanı tarafından darp edildikten bir gün sonra nöbet sırasında intihar etmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.
Mahkeme yaptığı değerlendirmede; intihar nedeniyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından başvurucular lehine hükmedilen tazminat kararı ile bu kapsamda ilgili komutan hakkında yürütülen ceza soruşturmasına dikkat  çekerek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.