Mehmet Veysi ÖZEL/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Mehmet Veysi ÖZEL/Türkiye (29028/09) kararında, başvuranın, uzun gözaltı süresinin Sözleşme’nin 5. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayetinin süresinde yapılmamış olması nedeniyle, tutukluluk halinin uzunluğunun Sözleşme’nin 5. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayeti hakkında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle, ceza yargılamalarının süresinin uzunluğunun  Sözleşme’nin 6. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayetinin ise 32452/11 no.lu başvuruda incelenen kısımla esasen aynı olduğu gerekçesi nedeniyle kabul edilmezlik kararı vermiştir