Mehmet Tevfik Dişçi ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Mehmet Tevfik Dişçi ve Diğerleri/Türkiye (2261/11)  birleştirilen kararında AİHM, başvuranların tutukluluk sürelerinin uzunluğundan ve 53351/11 no.lu başvuruda, bir başvuranın Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamındaki hakkının ihlali nedeniyle kendisine tazminat sağlanmamış olduğu gerekçesiyle Sözleşme’nin 5 § 5 maddesine dayanarak yaptığı şikayetler ile ilgili yaptığı değerlendirmede; tutukluluk süresinin uzunluğu şikayetinin başvuranların CMK’nın 141. maddesi uyarınca tazminat yoluna başvurmadıkları anlaşıldığından iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesi gerektiğine, diğer şikayet bakımından iddia edilen ihlalin söz konusu olmadığı değerlendirildiğinden konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine, bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.