Mehmet Sait Sevim/Türkiye Kararı

Mehmet Sait SEVİM (41739/11) başvurusunda AİHM, icra edilebilir alacağın gecikmeli olarak ödenmesi ve buna bağlı feri alacakların hiç ödenmemesi nedeniyle Sözleşme’nin 13. maddesinin ve 1 no.lu Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvuruda, başvuranın mağdur sıfatının artık kalmaması nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.