Mehmet Nuri Deniz ve Diğerleri/Türkiye

AİHM Mehmet Nuri Deniz ve diğerleri/Türkiye 57291/12  No'lu başvuruda, başvuranlar soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması tedbirinden ve tutuklanmalarına ilişkin kararlara karşı yaptıkları itirazların incelenmesi sırasında Cumhuriyet Savcısının görüşünün kendilerine bildirilmediği gerekçesiyle Sözleşmenin 5. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmiş, AİHM hem başvuranlara hem de avukatına vekaletnamesini sunması için süre vermesine rağmen başvuranlar ve avukatının geçerli bir vekaletname sunmamaları nedeniyle başvuruların  kişi yönünden Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinin hükümlerine uygun olmadıklarını ve Sözleşme’nin 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca reddedilmesine karar vermiştir.