Mehmet Emin Yıldız/Türkiye Kararı

AİHM 14 Ocak 2020 tarihli Mehmet Emin Yıldız (59241/10) kararında, başvuranın polis tarafından gözaltında tutulduğu sırada, savcı ve sorgu hâkimi önünde avukata erişiminin reddedilmesine ilişkin şikayeti hakkında bu şikâyetlerin iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle reddedilmesi gerektiği kanaatine varmış ve başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.