Mehmet Emin Özkan/Türkiye Kararı

Mehmet Emin ÖZKAN (50163/12) başvurusunda AİHM, icra edilebilir alacağın makul sürede ödenmemesi nedeniyle Sözleşme’nin 6. maddesinin ve 1 no.lu Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvuruda, Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisinin bireysel başvuru hakkının yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan ve bu tarihten sonra devam eden durumları da kapsadığını vurgulayarak iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.