Mehmet DABANLI/TÜRKİYE

AİHM, anılan kanuni düzenlemenin başvuranın ihtilaflı idari işlemin hukukiliğinin incelenmesi için idare mahkemelerine başvurma hakkına müdahale etmediğini de tespit ederek, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğundan başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.