Mehmet Çolak ve Ali Çelik Kasımoğulları/Türkiye

Mehmet Çolak ve Ali Çelik Kasımoğulları / Türkiye (75484/12) kararında AİHM, başvuranların  haklarında verilen mahkûmiyet kararları nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edilmesinden ve bu şikâyetleri ileri sürebilmeleri için etkin iç hukuk yollarının bulunmadığından şikayet ettikleri başvuruda; her iki şikayet bakımından, şikayetlerin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine ve bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.