Mehmet Ali Eser/Türkiye Kararı

Mehmet Ali Eser (1399/07) başuvurusunda; Başvuran, gözaltında tutulduğu sırada avukata erişim hakkının kısıtlandığınıve zorla alınan ifadelerin mahkeme tarafından kullanıldığı iddia etmiştir.
AİHM, yargılama öncesi avukatsız ifadelerle avukatlı ifadeler arasında bir tutarsızlık bulunmadığını, mahkumiyetin avukatsız ifadeye dayanmadığını belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.