Mehmet Akyüz ve Diğerleri/Türkiye Kararı


AİHM, Mehmet Akyüz ve Diğerleri/Türkiye kararında, başvuranların, emekli aylıklarının genel emekli aylığı rejimine tabi tutularak azaltılması nedeniyle mülkiyete saygı haklarının ihlal edildiği yönündeki şikayetlerini açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur. Gerekçede; başvuranların almaları gereken emekli aylığından mahrum bırakılmadığını, yalnızca daha önce üstlenilen ek ödemenin bir kısmının azaltıldığını bunun ise tek başına mülkiyete saygı hakkının ihlali sayılamayacağını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, makul sürede yargılanma ve yargı bağımsızlığına ilişkin yapılan şikayetleri de açıkça dayanaktan yoksun bularak başvurunun reddine karar vermiştir.


AİHM, Mehmet Akyüz ve Diğerleri/Türkiye kararında, başvuranların, emekli aylıklarının genel emekli aylığı rejimine tabi tutularak azaltılması nedeniyle mülkiyete saygı haklarının ihlal edildiği yönündeki şikayetlerini açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur. Gerekçede; başvuranların almaları gereken emekli aylığından mahrum bırakılmadığını, yalnızca daha önce üstlenilen ek ödemenin bir kısmının azaltıldığını bunun ise tek başına mülkiyete saygı hakkının ihlali sayılamayacağını belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, makul sürede yargılanma ve yargı bağımsızlığına ilişkin yapılan şikayetleri de açıkça dayanaktan yoksun bularak başvurunun reddine karar vermiştir.