Mehmet Akif ÜSTÜNER/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Mehmet Akif ÜSTÜNER/Türkiye (20006/08) kararında, başvuranın, orduya subay olarak atandığı tarihten itibaren OYAK’a otomatik olarak üye yapılmasının ve emekliliğine kadar katkı payı ödeme zorunluluğunun Sözleşme’nin 11. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayetinin Sözleşme’nin 11. Maddesinin uygulama alanı dışında kaldığı ve başvurunun bu kısmının Sözleşme hükümleriyle konu yönünden (ratione materiae) uyumsuz olduğu gerekçesiyle; başvuranın zorunlu katkı payı ödemeleri sebebiyle maaşından kesintilerin Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayetinde ise, başvuranın mali olarak etkilendiğinin somut olarak ispatlanmadığı gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.