Mediation Berti Sports/Türkiye Kararı

Mediation Berti Sports v. Türkiye (63859/12) başvurusunda, Vestel Manisaspor tarafından futbolcu transferi konusunda temsilcilik yetkisi verilen başvuran şirket, adil yargılanma hakkına dayanarak, Manisaspor tarafından ödenmeyen alacakları ile ilgili iç hukukta karar verme yetkisi olan herhangi bir mahkeme bulunmadığından şikayetçi olmuştur. AİHM, başvuran şirket tarafından ileri sürülen iddiaların, iç hukuk uyarınca tanındığı söylenebilecek bir “ medeni hak” kapsamında olmadığı sonucuna vararak başvurunun “konu bakımından” kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle karar vermiştir.