Mazlum Dolan/Türkiye Kararı

AİHM Mazlum DOLAN/Türkiye (91414/16) ve diğer 4 başvuru hakkındaki kararında başvuranların Sözleşme’nin 3 ve 8. maddeleri kapsamındaki şikâyetlerini iç hukuk yollarını tüketmemeleri nedeniyle, Sözleşmenin 5.maddesi kapsamındaki şikayetlerini açıkça dayanaktan yoksun olma nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.