Markus Frank CERNY / Türkiye Kararı

Markus Frank CERNY (11379/16) kararında başvuran, annesi tarafından Türkiye’ye kaçırılan çocuğunun Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmesi için Uluslararası Çocuk Kaçırmanın hukuki veçhelerine ilişkin Lahey Sözleşmesi kapsamında açtığı davanın olumsuz sonuçlanması sonucu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, Anayasa Mahkemesi, başvuranın aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna varmış ancak yargılanmanın yenilenmesi talebini, söz konusu süreç boyunca çocukla “ilişkilerin sürdürülmesi konusunda zarar gören menfaati canlandırmaya” imkân vermeyeceği kanaatine vararak başvuranın hukuki menfaati bulunmadığından reddetmiştir. Başvuranın bunun üzerine yaptığı başvuruda AİHM, başvuranın artık Sözleşme’nin 34. maddesi bağlamında “mağdur” olduğunu iddia edemeyeceği kanaatine vararak başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.