Mahmut GÜLER ve Ahmet KEKEÇ / Türkiye

AİHM öncelikle, başvuranlara ilettiği 12 Eylül 2013 tarihli yazısına rağmen bu tarihten önce başvuranlar tarafından imzalanan ibranameden ve Belediye tarafından kendilerine yapılan ödemelerden haberdar edilmediğini tespit etmiştir. Bu tespitten sonra Mahkeme, gelişmelerin mevcut başvuru için önemli olduğunu belirtmiştir. Mahkeme daha sonra bu durumun Sözleşme'nin 34. maddesinde öngörülen bireysel başvuru hakkının amacına aykırı olduğu kanaatine varmıştır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında AİHM, mevcut davaların uygun şekilde incelenmesi için başvuranların yargılamaya aktif katılım göstermesi ve bilgileri kendisiyle paylaşması gerektiğini, buna karşılık başvuranların yargılama için önemli bir konuyu kendisiyle paylaşma yoluna gitmediğini ifade etmiş ve başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.