Mahfuz Arslan/Türkiye Kararı

Mahfuz Arslan (45169/10) kararında AİHM, başvuranın Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında, yargılama öncesi tutukluluk süresinin aşırı derecede uzun olmasına yönelik şikâyetlerini, Hükümetin CMK’nın 141. Maddesi uyarınca tazminat davası açılması gerektiğine ilişkin itirazını dikkate alarak, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle, kabul edilemez bulmuştur.