Lukman Gül/Türkiye Kararı

Lukman Gül/Türkiye (42702/09) başvurusunda AİHM; Başvuranın, Sözleşme’nin 3. maddesini ileri sürerek, Erzurum cezaevinde tutuklu iken bir cezaevi kurumuna uygulanacak asgari normlara uygun olmayan bir hapis cezası rejimine tabii tutulduğu yönündeki şikayetlerini, genel tutukluluk koşullarını dikkate alarak, söz konusu cezaların niteliğinin ve süresinin, Sözleşme’nin 3. maddesinin alanına girmesi için gerekli olan asgari ağırlık eşiğini aşmadığı,  Sözleşme’nin 6. maddesini ileri sürerek, ulusal mahkemelerin, tutuklulara sunulan faaliyetlerin arttırılması konusundaki talebini, duruşma yapmaksızın reddetmeleri yönündeki şikayetini, başvuranın İnfaz Hâkimliği veya Ağır Ceza Mahkemesi önünde ayrıca bir duruşma yapılması talebinde bulunmadığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemezlik kararı vermiştir.