Lonca Organizasyon Elektronik Gıda Medya Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye Kararı

Lonca Organizasyon Elektronik Gıda Medya Yayıncılık Sanayii ve Ticaret A.Ş. (54748/09) kararında başvuran şirketin ulusal mahkemelerin gecikme faizinin ilk derece mahkemesinin verdiği tarihten itibaren uygulanmasına karar vermesi dolayısıyla kayba uğradığı yönündeki şikayetini, ilk derece mahkemesi önündeki yargılamaların sürdüğü süre zarfı için gecikme faizi uygulanması talebinin herhangi bir yasal temeli bulunmadığı ve bu anlamda başvuran şirketin 1 no.lu Protokol’ün 1. maddesi anlamında bir “mülkiyete” sahip olmadığını, bu nedenle söz konusu şikâyetin Sözleşme’nin 35 § 3 maddesi anlamında Sözleşme hükümleriyle konu bakımından (ratione materiae) bağdaşmamakta olduğu ve Sözleşme’nin 35 § 4 maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiğini değerlendirerek kabul edilemezlik kararı vermiştir.