Kürşat Veli GÜNGÖR / TÜRKİYE

Başvuranın barındırıldığı 3 kişilik odada yapılan aramada 2 adet yaralayıcı sivri nesne yakalanmış, bu nesnelerin betona sürtmek suretiyle sifona ait metalden ve kaşıktan üretildiği tespit edilmiş, başvuranın söz konusu odada en uzun süre kalan hükümlü olması ve bu nesnelerin uzun bir süre boyunca uğraşılarak üretilebilecek olması sonucunda başvurana hücre cezası verilmiştir. Başvuran, bu cezadan ceza sırasında tek başına tutularak kimseyle görüştürülmediğinden ve cezaya ilişkin yargılamadan şikayetçi olmuştur. Mahkeme, başvuranın cezaya ilişkin koşullardan şikayetçi olmadığı, başvuranın tutulduğu koşulların halihazırda standartları karşıladığı, tek kişilik hücre cezasının asgari ağırlık eşiğini aşmadığını, başvuranın avukat yardımından yararlanamadığı iddiası bakımından iç hukuk yollarının tüketilmediğini ve son olarak çifte ceza iddiası bakımından sözleşmenin 7. Maddesinin uygulanamayacağını belirterek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.