Küçük ve Diğerleri/Türkiye Kararı

KÜÇÜK VD. (46852/09) başvurusunda; Başvurucular, 1944 yılında hava alanı inşaatı amacıyla kamulaştırılan ve sonrasında bu amaç için kullanılmayan arazilerinin geri verilmesi yönündeki taleplerinin yerel makamlar tarafından reddedilmesi ve bu kapsamda kamulaştırma kararının iptali ile kendilerine tazminat ödenmesi talebiyle açtıkları davanın usuli gerekçelerle reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia etmişlerdir. AİHM, başvuranların taşınmazın kendilerine iade edilmesi yönünden, meşru bir beklentilerinin olmaması nedeniyle başvurunun konu bakımından Sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığı, kamulaştırma bedelinin ödenmemesine ilişkin iddiayla ilgili olarak,  Sözleşme’nin 35. maddesinin 1. fıkrası anlamında iç hukuk yollarının tüketilmediği, adil yargılanma hakkı kapsamında ileri sürülen şikayetlerin ise açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.