Konak ve Diğerleri Başvurusu Kararı

AİHM'e yapılan Konak ve diğerleri 21383/07 no'lu başvuruda; Başvuranların mahkum olduğu hücre hapsi nedeniyle, kötü muameleye maruz kaldıkları, kararı veren disiplin kurullarının bağımsız olmadığı gerekçesiyle adil yargılanma haklarının ihlal edildiği, uygulanan disiplin cezası nedeniyle özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğine yönelik şikayetleri hakkında, başvuranların iç hukuk yollarını tüketmedikleri gerekçesiyle başvuruyu kabul edilmez bulmuştur.