KOHEN ve Diğerleri / Türkiye Kararı

AİHM, başvuranların avukat yardımı hakkına yönelik kısıtlama ile başvuranların ve diğer müşterek sanıkların avukat yokluğunda verdikleri ifadelerin kullanılmasına ilişkin şikâyetlerini esastan incelemiştir. AİHM, davanın kendine özgü koşullarında bahsedilen kusurlardan hiçbirinin başvuranlar hakkında yürütülen ceza yargılamalarının genel olarak adilliğine telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarar verecek nitelikte olmadığına karar vermiştir. AİHM bu yönden Sözleşme’nin 6 §§ 1 ve 3. maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir. AİHM, hazırlanan bazı bilirkişi raporlarına ilişkin olarak silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak bilirkişi raporlarının alınması ve incelenmesiyle ilgili başvuranların kovuşturma kapsamında usul açısından dezavantajlı bir duruma düşürüldüğü sonucuna varılamayacağını belirtmiştir. AİHM, söz konusu şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. AİHM, başvuranların savunmalarını hazırlamaları için yeterli süre ve gerekli olanakların sunulmadığına ilişkin şikâyetleri yönünden yaptığı incelemede başvuranların neyle suçlandıklarından haberdar olmak için ellerinde gerekli unsurlara sahip olduklarını, suçlamalara ilişkin olgusal temeller ve bunların hukuki nitelendirilmesinin başvuranlara sunulduğunu ve başvuranların suçlandıkları her sahtecilik eylemine yönelik olarak beyanlarını bildirip karşı delillerini sunabildiklerini belirtmiştir. AİHM, söz konusu şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.