Kırpıklar Tarım Ürünleri San. Ve Tic.Ltd.Şti /Türkiye

AİHM tarafından verilen Kırpıklar Tarım Ürünleri San. Ve Tic.Ltd.Şti /Türkiye (52126/09) kararında, başvuran şirketin Anayasa’nın 46. maddesinde öngörüldüğü üzere, kamulaştırmasız el atılan arazisi için ödenmesine hükmedilen tazminat miktarına azami faiz oranının uygulanmamasının, önemli bir maddi kayba neden olduğu bu nedenle adil yargılanma ve mülkiyetine saygı hakkının ihlâl edildiğine ilişkin şikâyetini içeren başvuru, Sözleşme’nin 35 § 1 maddesi uyarınca, bir hususun ancak iç hukuk yollarının tüketilmesi sürecinde nihai karar tarihinden itibaren altı ay içerisinde sunulması halinde ele alınabileceği ancak başvurunun 6 aylık süre içinde yapılmadığı gerekçesiyle kabul edilmez bulunmuştur.