Hasan GÜR / Türkiye

Başvuran,  kesinleşmiş yargı kararının icra hukuk mahkemesinin hatalı kararı nedeni ile icra edilememesi ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun idari ret kararı ile sonuçlanması nedeniyle mülkiyet hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden şikâyet etmiştir. Mahkeme,  bu şikâyet hakkında başvuranın, Anayasa Mahkemesine öngörülen süre içerisinde başvurmadığını tespit etmiş ve bu başvuru yolu tüketilmeksizin yapılan söz konusu başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.