Kerim Cüre Kararı

AİHM, Kerim Cüre (32969/11) başvurusuna ilişkin kararında başvuranın Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamındaki şikayetini iç hukuk yollarının tüketilmemesi, diğer şikayetleri açıkça dayanaktan yoksun olmaları gerekçeleriyle kabul edilemez bulmuştur.