Kemal Kılıç/Türkiye Kararı

Kemal Kılıç/Türkiye (8388/09) başvurusunda  başvuran, Sözleşme’nin 6/1 ve 6/2 .maddesi ile 13.maddesine dayanarak, hakkında verilen disiplin cezalarına karşı idare mahkemesinde açmış olduğu dava, Danıştay’da temyiz aşamasında iken Danıştay Cumhuriyet Başsavcısının dosya hakkındaki yazılı mütalaasının kendisine tebliğ edilmemesinin adil yargılanma ve etkili başvuru yapma haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
AİHM, aynı sorunu Kılıç ve Diğerleri/Türkiye ((k.k.) no. 33162/10, §§ 19‑23, 3 Aralık 2013) başvurusunda incelediğini belirterek, başvuranın, Sözleşmenin 6/1. maddesine ilişkin şikayetinin  önemli bir zarar bulunmaması nedeniyle;  Sözleşmenin 6/2 ve 13. Maddesine ilişkin şikayetlerin ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle  kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.