Karsu Vd./Türkiye Kararı

Karsu vd./TÜRKİYE(34971/05) başvurusunda AİHM, başvuranların tutulma koşullarının 3.maddeye aykırılık teşkil etmediği, infaz rejimi değişikliğinin ilgililerin başlangıçtakinden daha ağır bir cezayı çekmelerini gerektirmediği gerekçesiyle bu kapsamdaki şikayetlerin 7.madde dışında kaldığı, 13. ve 14.maddelerin ihlal edildiği iddialarının da açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.