Karip/Türkiye Kararı

AİHM, 12 Temmuz 2018 tarihli Karip/Türkiye (47118/10) kararında; başvuranın tutukluluğa itirazının sözlü duruşma yapılmaksızın incelenmesinin Sözleşme’nin 5 § 4 maddesi kapsamında şikâyeti hakkında, başvuranın onbeş gün önce tutuklama kararı veren mahkeme huzuruna çıktığından tutukluluğa itirazını inceleyen itiraz mahkemesinde sözlü duruşma yapılmamasının silahların eşitliği ilkesini tehlikeye düşürmediğinden açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.