Murat Özdü/Türkiye Kararı

765 sayılı Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca Bölücülük suçundan 24 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılan başvuranının hakkında lehe yeni kanun hükümlerinin uygulanmaması sebebiyle yaptığı başvuruda AİHM Sözleşme'nin 7. ve 5. maddeleri kapsamında yerel mahkemelerin lehe hükümleri tespit etme konusunda bir hataya düşmediğini belirtmiş ve başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemez bulmuştur. Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamında yaptığı değerlendirmede ise lehe kanun hükümlerinin tespiti için yapılan yargılamanın özgürlük hakkı üzerinde de belirleyici olmadığını ve bu nedenle medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgisinin bulunmadığını tespit etmiş ve başvurunun o kısmının Sözleşme hükümleriyle konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulunmasına karar vermiştir.