KARAHASANOĞLU / TÜRKİYE DAVASI

Şükrü Karahasanoğlu/ Türkiye (21392/08 ve diğer 2 başvuru) kararında; başvuranın aleyhine açılan davaların tek taraflı bir talep üzerine durdurulmasının davaların belirsiz bir süre devam etmesine yol açması, lehine herhangi bir vekâlet ücretine hükmedilmemesi ve yargılama masraflarını haksız bir şekilde ödemekle sorumlu tutulması nedeniyle Sözleşmenin 6/1. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyete ilişkin olarak;
AİHM, davacının başvurucu aleyhine kötü niyetli veya anlamsız bir dava açmadığını, yargılamaları uzatma yönünde bir gayret de sarf etmediğini belirtmiş ve yargılama masraflarının yerel mahkemelerce çelişmeli bir yargılama sonucunda adil olarak belirlendiği kanaatine ulaşarak Sözleşme’nin 6/1. maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.
AİHM aynı kararda ayrıca, başvuranın, yerel mahkemeler tarafından davacının talebini teminat altına almak amacıyla mal varlıklarına uzun bir süre boyunca konulan ihtiyati tedbir nedeniyle, mülkiyet haklarına orantısız bir biçimde müdahale edilerek Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürdüğü şikâyetine ilişkin olarak ise;
AİHM, tedbirlerin süresi, kapsamı ve uygulanma biçimini dikkate alarak yaptığı değerlendirmede başvurucu aleyhindeki tedbirlerin orantısız olmadığını ifade etmiş ve söz konusu müdahalenin ölçüsüz olmadığı gerekçesyle Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.