Kamile TERKOĞLU ve diğerleri / Türkiye

AİHM Terkoğlu ve diğerleri/Türkiye 72875/12 No'lu başvuruda, 23 Kasım 2006 tarihinde Jandarma görevlilerinin, Dağlıca bölgesinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin köye gelerek vatandaşlarla görüşüp onları etkilediği yönündeki bilgiler üzerine pusu faaliyeti icrasında bulunduğu sırada, jandarma görevlileri termal kamera ile biri silahlı olan iki kişinin yaklaştığını görmüştür. Bu kişilerin durması yönünde ihtarat yapılmasına rağmen başvuranların yakını olan ve silahlı olan İ.T.’nin silahla karşılık vermesi üzerine, jandarma görevlileri İ.T.’yi vurmuştur.

Başvuranlar tarafından, yakınları olan İ.T.’nin jandarma görevlileri tarafından öldürüldüğü ve  ölüm olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve yargılamanın etkin olmadığı gerekçesiyle Sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edildiği iddia edilmiş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, başvuranların yakınlarının kasten öldürülmediği, İ.T.'nin ivedilikle ve uygun bir şekilde tedavi altına alınmasına rağmen hayatını kaybettiği, İ.T.'yi gören son kişilerin, İ.T.'nin silahı olduğu yönünde ifadelerinin mevcut olduğu, terör saldırısı tehlikesinin çok yüksek olduğu bir bölgede gece yarısı gerçekleşen olayda yapılan ihtara rağmen İ.T.'nin silahı ile jandarma görevlilerine ateş ettiği ve soruşturmanın yeterince ayrıntılı ve bağımsız olduğu gerekçeleriyle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğunu belirtilerek kabul edilemezlik kararı verilmiştir.